Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

Tâm Như

Gia đình bạn A có 1 trang trại nuôi lợn( theo hình thức nuôi công nghiệp) em hãy đề xuất các biện pháp giúp gia đình bạn A xử lí chất thải tránh gây ô nhiễm môi trường.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
yang
Xem chi tiết
Mỹ Hiền Nguyễn
Xem chi tiết
đạt
Xem chi tiết
Trần Võ Lam Thuyên
Xem chi tiết
Nịna Hatori
Xem chi tiết
Lê Ngân Thư
Xem chi tiết
lulu béo
Xem chi tiết
Hoàng Thị Hà
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)