Bài 24 - Phòng, tránh tai nạn giao thông

datcoder

Em sẽ làm gì để phòng, tránh tai nạn giao thông?

Người Già
3 tháng 2 lúc 15:17

Em sẽ
- Luôn đi đúng phần đường, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, biển báo và vạch kẻ đường.

- Luôn tập trung khi tham gia giao thông, quan sát xung quanh và chú ý các phương tiện khác.
- Có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi trên đường phố.
- Tham gia các khóa học về an toàn giao thông để nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết