Bài 26: Phòng, tránh bỏng

datcoder

Em sẽ làm gì để phòng, tránh bị phỏng?

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:21

Em sẽ:
- Em thường xuyên tìm hiểu kiến thức về phòng tránh bỏng.
- Khi nấu ăn, em luôn cẩn thận với bếp lửa, lò nướng và các vật dụng nóng khác.
- Em không bao giờ chạm vào các vật dụng nóng mà không có dụng cụ bảo hộ.
- v...vvv

Bình luận (0)