Neighbors

Vi Hoàng Hải Đăng

em hãy viết 2 câu về tương lai tiếp diễn.

mn giúp mik 1 câu nx vs nha.

Đỗ Thanh Hải
29 tháng 3 2021 lúc 21:34

At 9o'clock tomorrow, we will be doing the test

minh nguyet
29 tháng 3 2021 lúc 21:35

7.00am tomorrow I will be studying at school

The next month he will be visiting me

Hiền Trâm
29 tháng 3 2021 lúc 21:37

1. Tomorrow , at this time my family will be going to my uncle's house.

2 . She will be watching her favourite cartoon this evening.

Vi Hoàng Hải Đăng
29 tháng 3 2021 lúc 21:37

thank 2 bn nhìu

 

.


Các câu hỏi tương tự
Vân Nhi
Xem chi tiết
Vân Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim chung
Xem chi tiết
Có lẽ ... Yêu 1 người .....
Xem chi tiết
Nya arigatou~
Xem chi tiết
Nya arigatou~
Xem chi tiết
Vi Hoàng Hải Đăng
Xem chi tiết
Tú Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Hương
Xem chi tiết