Bài 13 - Giữ gìn tài sản của trường, lớp

datcoder

Em hãy nhận xét về các hành vi của các bạn trong tranh.

Người Già
1 tháng 2 lúc 0:03

Hành vi của các bạn là sai và đang phá hoại tài sản chung của trường, của mọi người.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết