Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Lê Minh Hiếu

Em hãy lập và thực hiện kế hoạch giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ của em theo mẫu sau:

Tên truyền thốngCách giữ gìn phát huy
  

 

Lê Minh Hiếu
20 tháng 7 2021 lúc 22:55

Em đã lập và thực hiện kế hoạch giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ theo bảng sau:

Tên truyền thống

Cách giữ gìn và phát huy

Truyền thống hiếu học

Cố gắng học tập tốt, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức.

Truyền thống làm nón lá

Học hỏi kinh nghiệm từ bố mẹ và mọi người xung quanh

Truyền thống giúp đỡ người nghèo

Nổ lực trong học tập, rèn luyện tốt đạo đức, giúp người có hoàn cảnh khó khăn như: ủng hộ bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp đồ dùng học tập, mua tăm ủng hộ người mù, ủng hộ đồng bào bảo lụt,….

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết