Bài 27: Phòng, tránh thương tích do ngã

datcoder

- Em hãy đưa ra lời khuyên cho bạn.

- Em thực hiện một số cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh thương tích do ngã.

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:45

1) Thôi, mình hãy chơi ở chỗ khác, chỗ này đang thi công nên mặt đất khá ghồ ghề, xung quanh lại nhiều chướng ngại vật nữa, dễ bị ngã lắm, mình tìm chỗ khác chơi đi!
2) Cậu ơi, nếu lần sau diều còn mắc lên cây, cậu hãy nhờ người lớn lấy giúp nha, việc cậu leo trèo rất nguy hiểm cho cả cậu và cả cái cây.

Bình luận (0)