Bài 25 - Phòng, tránh đuối nước

datcoder

- Em hãy đưa ra lời khuyên cho bạn.

- Em thực hiện một số cách đơn giản và phù hợp để phòng tránh đuối nước.

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:17

Bạn ơi, hãy ngồi nghiêm chỉnh lại nhé, nếu ngồi không nghiêm chỉnh rất dễ bị rơi xuống nước và nguy hiểm đó.

Bình luận (0)