Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh.

datcoder

Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

 - Điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ti A là gì?

- Hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại giá trị gì cho Công ti A và xã hội?

datcoder
11 tháng 7 lúc 20:09

- Điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ti A

+ Có hệ thống dây chuyền máy móc, nhà xưởng cùng công nghệ hiện đại.

+ Lao động có tay nghề cao

- Hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại giá trị cho Công ti A và xã hội:

+ Thu được nhiều lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

+ Người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm có chất lượng

+ Một lượng lớn người lao động có việc làm ổn định

+ Đóng góp sự tăng trưởng kinh tế địa phương

+ Các đơn vị cùng ngành khác có nguồn nguyên vật liệu uy tín

Bình luận (0)