Bài 27: Phòng, tránh thương tích do ngã

datcoder

Em hãy cho biết những nguyên nhân gây ngã và hậu quả của nó.

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:33

- Leo cây: bị trầy xước, chấn thương tay chân, mông và những bộ phận khác trên cơ thể.
- Chạy trên sân ướt: bị ướt, bị trầy xước, chấn thương tay chân, mông và những bộ phận khác trên cơ thể.
- Ngồi trên cửa sổ: bị trầy xước, chấn thương tay chân, mông và những bộ phận khác trên cơ thể.
- Trượt lan can cầu thang: bị trầy xước, chấn thương tay chân, mông và những bộ phận khác trên cơ thể.

Bình luận (0)