Bài 26: Phòng, tránh bỏng

datcoder

Em hãy chỉ ra những nguyên nhân có thể gây bỏng và hậu quả của nó.

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:25

Âm nước đang đun sôi có thể gây bổng do nước đang nóng và ấm cũng nóng, từ đó có thể bị bỏng ở những nơi nước và ấm chạm vào.
Chảo cá đang rán có thể gây bổng do dầu đang nóng và chảo cũng nóng, nếu quá nóng, dầu sẽ bắn lung tung và có thể gây bỏng vào những nơi nó bắn.
Bàn là đang bật có thể gây bỏng do nhiệt độ cao của nó, vì nhiệt độ đang cao nên nếu chạm vào sẽ bị bỏng
Ống bô xe máy vừa mới chạy sẽ gây bỏng do nó vừa làm việc xong, nếu chạm vào sẽ bị bỏng.

Bình luận (0)