Bài 23 - Biết nhận lỗi

datcoder

Em đã từng mắc lỗi với ai chưa? Em đã làm gì để nhận lỗi và sửa lỗi?

Người Già
3 tháng 2 lúc 14:29

Em đã từng làm vỡ cửa sổ nhà trường. Em đến gặp hiệu trưởng và thừa nhận hành động của mình. Em xin lỗi và đề nghị đền bù thiệt hại bằng cách tự sửa cửa sổ hoặc trả tiền sửa chữa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết