Bài 24 - Phòng, tránh tai nạn giao thông

datcoder

Em đã làm gì để phòng, tránh tai nạn khi tham gia giao thông?

Người Già
3 tháng 2 lúc 15:32

Em đã:
- Em thường xuyên tìm đọc các bài viết, thông tin về an toàn giao thông để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông và lái xe an toàn.
- Khi di chuyển trên đường, em luôn tuân thủ luật giao thông, đi đúng phần đường, đúng tốc độ, chú ý các biển báo và tín hiệu đèn giao thông.
- Em chỉ sử dụng những phương tiện an toàn, đảm bảo đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để tham gia giao thông.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết