Bài 3: Tiết kiệm

Thư Trần

Em có cảm nhận gì về tình hình sử dụng điện , nước trong nhà trường của học sinh hiện nay? Qua đó e hãy nêu 1 số biện pháp khắc phục?


Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Như Ý
Xem chi tiết
Ho Minh Dung
Xem chi tiết
Christina
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Duy
Xem chi tiết
belphegor
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Hiếu
Xem chi tiết
Hàn Khả Dii
Xem chi tiết
Trường Sinh 6A / Trường...
Xem chi tiết
Thu Hoang
Xem chi tiết