Bài 27: Phòng, tránh thương tích do ngã

datcoder

Em cần làm gì để phòng, tránh thương tích do ngã?

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:36

Em cần:
- Cẩn thận khi di chuyển
- Cẩn thận trong các hoạt động
- v.vv

Bình luận (0)