Lesson Six

datcoder

Draw and write a thank-you card for a family member. Look at the example to help you.

Người Già
18 tháng 1 lúc 21:51

loading...
Dear mom,

Thank you for taking care of me and our family. Here’s a picture of some books.  I know you like books because they’re fun.

Lots of love,

Phuong

Tạm dịch:

Gửi mẹ,

Cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con và chăm sóc cả gia đình mình. Đây là hình ảnh của một cuốn sách. Con biết mẹ thích sách vì chúng rất thú vị.

Yêu mẹ nhiều,

Phuong

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết