Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Vũ Tiến Bảo Quang

Dòng điện trong kim loại là gì?Chiều của dòng điện trong kim loại?Giải thích lí do tại sao dòng điện lại có chiều như vậy

 

 

Bánh Đậu Xanh
5 tháng 3 lúc 18:54

answer-reply-image

Bình luận (0)
NLT MInh
5 tháng 3 lúc 18:59

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển  hướng. - Chiều dòng điện quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bi điện tới cực âm của nguồn điện.

 Chính xác đó là bản chất của phương thức các điện tích di chuyển trong vật dẫn - khi điện tích ở đầu này di chuyển thì gần như tức thì, ở đầu kia các điện tích cũng di chuyển, nhưng tất cả đều di chuyển rất chậm. Tuy vậy, mình vẫn cho rằng dòng điện vẫn là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích. Nó chạy nhanh hay chậm, thì nó vẫn là chuyển động.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN