Bài 51 : Thiên nhiên Châu Âu

luong nguyen
Đới ôn hòa ở châu Âu có đặc điểm nào dưới đây?

           A. Băng tuyết bao phủ quanh năm.                   B. Chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thổ.

           C. Thiên nhiên phân hóa rõ rệt.                        D. Giới sinh vật nghèo nàn.


Các câu hỏi tương tự
Khang Nguyễn Hữu Vĩnh
Xem chi tiết
Lê Mẫn Đoạt
Xem chi tiết
My Hoa
Xem chi tiết
Trần Đức
Xem chi tiết
Khang Nguyễn Hữu Vĩnh
Xem chi tiết
Nguyễn Tín
Xem chi tiết
Ánh Dương
Xem chi tiết
người bí ẩn
Xem chi tiết
Phạm Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)