Phân tích bài thơ Việt Bắc (Nguyễn Văn Hạnh)

Quoc Tran Anh Le

Đọc trước văn bản Phân tích bài thơ “Việt Bắc”; tìm hiểu thêm về tác giả Nguyễn Văn Hạnh.

Tác giả Nguyễn Văn Hạnh:

a. Tiểu sử, cuộc đời: 

- Sinh năm: 1931- 2023

- Quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- 1975-1981: Ông làm Trưởng ban phụ trách Viện Đại học Huế, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Huế

- 1983-1987: Thứ trưởng bộ giáo dục 

- 1981-1983: Phó Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương, Phó Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương

b. Sự nghiệp văn chương:

- Là nhà giáo, nhà lý luận, phê bình nổi tiếng, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu 

- Các tác phẩm đã xuất bản: Cơ sở lý luận văn học; Suy nghĩ về văn học; Thơ Tố Hữu, tiếng nói đồng ý, đồng tình, đồng chí; Nam Cao – một đời người, một đời văn; Lý luận văn học – vấn đề và suy nghĩ ; Văn học và văn hóa – vấn đề và suy nghĩ,…

Bình luận (0)