Bài 4: Viết đoạn văn nêu ý kiến

Nguyễn Quốc Đạt

Đọc soát và chỉnh sửa bài viết.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:01

Em tự đọc lại bài viết của mình, phát hiện các lỗi và sửa chữa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết