Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc (Phan Hồng Giang)

Quoc Tran Anh Le

Đoạn này nêu lên tác động gì của toàn cầu hóa?

Tác động của toàn cầu hóa tới lí luận về con đường trong tương lai của dân tộc: 

“Sự khủng hoảng lí luận ở phạm vi toàn cầu về con đường đi sắp tới của các dân tộc, sự kiện này là một điểm sáng đáng lưu ý.”

Bình luận (0)