Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

송중기

Điền từ thích hợp vào chổ trống:

b,Định luật phản xạ ánh sáng 

   Ánh sáng bị đổi hướng, hắt trở lại............... khi gặp bề mặt nhẵn của một vật. Hiện tượng này gọi là hiện tượng .................

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng.................... và ở................. pháp tuyến so với...............

-Góc phản xạ bằng .............

khocroi hepl me....<3 thanks

Phạm Ngọc Minh Tú
30 tháng 9 2016 lúc 20:13

  Ánh sáng bị đổi hướng, hắt trở lại theo 1 hướng xác định khi gặp bề mặt nhẵn của một vật. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ ánh sang

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng..chứa tia tới.................. và ở....đường............. pháp tuyến so với..mặt gương.............

-Góc phản xạ bằng ...góc tới..........

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
09876234567986
Xem chi tiết
Dora Doraemon
Xem chi tiết
Dora Doraemon
Xem chi tiết
Hot girl Quỳnh Anh
Xem chi tiết
duong thi thuy linh
Xem chi tiết
09876234567986
Xem chi tiết
09876234567986
Xem chi tiết
09876234567986
Xem chi tiết
Hoa Cúc
Xem chi tiết