Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Nguyễn Thị Xuân Hòa
Điểm giống và khác của quân đội thời Lý - Trần và Lê sơ
Thiên Tà
29 tháng 3 2021 lúc 22:24

 

- Giống: Quân đội thời nhà Lê được tổ chức giống thời Lý - Trần theo chế độ "ngụ binh ư nông", được tổ chức chặt chẽ, luyện tập võ nghệ hằng năm, có năng lực chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thồ của Tổ quốc.

- Khác:

+ So với thời Trần, quân đội thời Lê sơ không có quân đội của các vương hầu, quý tộc.

+ Vua trực tiếp nắm quyền tổng chỉ huy quân đội.

+ Quân đội thời Lê sơ có thêm các binh chủng: tượng binh, kị binh.

Bình luận (0)
minh nguyet
29 tháng 3 2021 lúc 22:25

Tham khảo:

Giống nhau:cùng thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông" 
Khác nhau: 
+quân đội nhà trần được chia làm hai loại:cấm quân và quân ở các lộ,cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành,triều đình và vua.chính binh đóng ở các lộ đồng bằng,phiên binh đóng ở các lộ miền núi,hương binh đóng ở các làng,xã.khi có chiến tranh,còn có các quân đội của các vương hầu 
+quân đội nhà lý chỉ được phân chia thành hai loại:cấm quân và quân địa phương. 
+quân đội nhà trần được xây dựng theo chủ trương:"quân lính cốt tinh nhuệ,không cốt đông

Bình luận (0)

.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NGỌC PHẠM
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Xem chi tiết
Tâm Hà Thị
Xem chi tiết
Lê Tiến Đạt
Xem chi tiết
Hoàng Nguyễn Việt
Xem chi tiết
đào trúc linh
Xem chi tiết
Trang Thùy
Xem chi tiết
Hoa Duong
Xem chi tiết
Đậu Minh Phú
Xem chi tiết