Bài 5: Luyện tập về danh từ

Nguyễn Quốc Đạt

Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên nào có thể thay cho mỗi bông hoa dưới đây?

Buổi sáng, mặt trời toả gay gắt, chói chang. Bỗng từ đâu  đen kéo tới, che kín bầu trời, cuồn cuộn thổi, loé lên từng hồi sáng rực,  nổ đì đùng. Rồi  ầm ầm trút xuống. Không gian đẫm nước.

                                                                    (Theo Phạm Khải)

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:08

Tham khảo
Buổi sáng, mặt trời tỏa nắng gay gắt, chói chang. Bỗng từ đâu mây đen kéo tới, che kín bầu trời. Gió cuồn cuộn thổi. Chớp lóe lên từng hồi sáng rực. Sấm nổ đì đùng. Rồi mưa ầm ầm trút xuống. Không gian đẫm nước.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết