Chương 4. Ngành Thân mềm

Nguyễn Thị Minh Thư

Đặc điểm sinh sản của trai sông? Ý nghĩa của vỏ thân mềm đối với con người

Huỳnh lê thảo vy
22 tháng 12 2018 lúc 21:37

*Đặc điểm sinh sản của trai sông:

Trai phân tính . Trứng phát triển qua giai đoạn ấu trùng .
Trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ giúp bảo vệ trứng và ấu trùng không bị động vật khác ăn mất . Ngoài ra ở đây rất giàu dưỡng khí và thức ăn .

Ấu trùng bám vào mang và da cá giúp : di chuyển đến nơi xa nhằm phát tán nòi giống , tăng cường lượng ôxi và được bảo vệ .

*Ý NGHĨA:

- Làm thực phẩm cho con người: trai, hến mực, ốc, ngao,...
- Làm thức ăn cho động vật khác: ốc ao, ốc sên,...
- Làm đồ trang sức: ốc gai, ngọc trai, ốc tai,...
- Làm vật trang trí: sò, vỏ trai, hến, ốc tù và,...
- Làm sạch môi trường nước: trai sông, ngao, sò, hến,...
- Có giá trị xuất khẩu: sò, mực, bạch tuộc, ốc nhồi,...
- Có giá trị về mặt địa chất: vỏ sò, vỏ ngao, vỏ ốc ở biển,oc anh vu

- Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán: ốc gạo, ốc mút,...
- Có hại cho cây trồng: ốc sên, ốc vàng,...

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Huyền
22 tháng 12 2018 lúc 21:37

Đặc điểm sinh sản của trai sông?

Cơ thể trai phân tính.

Đến mùa sinh sản. trai cải nhận tinh trùng của trai đực chuyển theo dòng nước vào để thụ tinh, trứng non đẻ ra được giữ trong tấm mang. Âu trùng nở ra, sống trong mang mẹ một thời gian rồi bám vào da và mang cá một vài tuần nữa mới rơi xuống bùn phát triển thảnh trai trường thành.

Ý nghĩa của vỏ thân mềm đối với con người

Vai trò :

a) Có lợi :

- làm thực phẩm cho con người : ngao, hến, mực, ốc, sò, trai,...

- làm thức ăn cho động vật khác : ốc sên, hến, mực, trai,...

- làm đồ trang sức : ốc gai, sò, ngọc trai, ốc tai,...

- làm vật trang trí : xà cừ, trai, sò, ốc tù và,...

- làm sạch môi trường nước : trai, vẹm, hàu, sò, ngao, hến,...

- có giá trị xuất khẩu : mực, nghêu, sò huyết, ngao, sò,...

- có giá trị về mặt địa chất : ốc, sò, ngao,...

b) Có hại :

- có hại cho cây trồng : ốc bươu, ốc sên,...

- làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán : ốc mút, ốc ao,...

Bình luận (1)
Ann Đinh
23 tháng 12 2018 lúc 6:37

Trai phân tính . Trứng phát triển qua giai đoạn ấu trùng .
Trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ giúp bảo vệ trứng và ấu trùng không bị động vật khác ăn mất . Ngoài ra ở đây rất giàu dưỡng khí và thức ăn .

Ấu trùng bám vào mang và da cá giúp : di chuyển đến nơi xa nhằm phát tán nòi giống , tăng cường lượng ôxi và được bảo vệ .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyên Thi
Xem chi tiết
Huyền Anh Kute
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
freety TV
Xem chi tiết
Ly Vũ
Xem chi tiết
fan cuồng
Xem chi tiết
Anh nguyễn
Xem chi tiết
Đinh Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nhuyễn Lê Thu Trang
Xem chi tiết