Bài 22 - Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

datcoder

Đã bao giờ em nhặt được đồ của người khác chưa? Lúc đó em đã làm gì?

Người Già
3 tháng 2 lúc 0:33

Em từng nhặt được. Lúc đó em đã lên gặp cô giáo và nhờ cô tìm người đánh rơi và trả lại.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết