Unit 4 : Learning a foreign language

bintho nguyễn

complete the sentences with the correct form of the verb brackets

the food isn't Italian..............'s Spanish

Phan Thị Anh Thư
10 tháng 11 lúc 21:27

The food isn't Italian. It's Spanish

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Duc Nguyen
Xem chi tiết
Long ngô
Xem chi tiết
phạm kim liên
Xem chi tiết
Trần Thu Trang
Xem chi tiết
Tuấn Khải Vương
Xem chi tiết
Ngân Nguyễn Thị Kim
Xem chi tiết
Tuấn Khải Vương
Xem chi tiết
Ngân Thanh
Xem chi tiết
Huỳnh Hoàng anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)