Lớp Bò sát - Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

.....vui ... vẻ....
🦎 Có 1 bạn học sinh đã thử làm 1 thí nghiệm đặc biệt sau : Lấy 1 con thà lằn và đầu tiên cho thà lằn đến môi trường đới nóng và bạn đó thấy thà lằn thích nghi tốt với môi trường đới nóng , sau đó bạn đó tiếp tục đưa thà lằn đến môi trường kha khá lạnh trên 10°C và cậu đó thấy thà lằn vẫn thích nghi tốt nhưng nó phải trúi đông và bạn đó nhận xét là thà lằn không thể thích nghi tốt ở môi trường đới lạnh . Liệu nhận xét của bạn đó đúng hay sai ? Và tại sao thà lằn có thể thích nghi cả 2 môi trường khác nhau như vậy ? 🦎

Xl bạn mình trả lời sai

câu nhận xét của bạn là sai vì thằn lằn là động vật biến nhiệt , cơ thể chúng thay đổi nhiệt độ cơ thể theo nhiệt độ môi trường , nên chúng có thể thích nghi tốt với các môi trường khác nhau như là môi trường nóng và lạnh . vì vậy câu nhận xét của bạn là sai.

Bình luận (0)

nhận xét của bạn là đúng vì thằn lằn là động biến nhiệt cơ thể của chúng thay đổi theo nhiệt độ của môi trường nóng và lạnh . nhiệt độ của chúng không thể cân bằng nhiệt độ như động vật hằng nhiệt nên chúng thường có hiện tượng trú đông đểgiữ cho nhiệt độ của chúng có thể cân bằng trong mỗi trường .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN