Bài 50: Đa dạng lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Rike
Chuột chù có tên gọi khác là gì? Vì sao có tên gọi đó (mai mình dự giờ rồi trả lời sớm nhé cảm ơn ạ 😭
Tư Duệ
5 tháng 3 lúc 3:35

- chuột chù còn gọi là chuột xạ

- có mùi hôi đặc trưng tiết ra từ tuyến da xong lại là mùi hương đặc trưng của họ hàng nhà chuột chù giúp chúng nhận ra nhau hay còn nói là do xạ hương lớn vì vậy ngoài chuột chù thì còn được gọi là chuột xạ

Bình luận (0)
Thinh phạm
5 tháng 3 lúc 4:24

- chuột chù còn gọi là chuột xạ

- có mùi hôi đặc trưng tiết ra từ tuyến da xong lại là mùi hương đặc trưng của họ hàng nhà chuột chù giúp chúng nhận ra nhau hay còn nói là do xạ hương lớn vì vậy ngoài chuột chù thì còn được gọi là chuột xạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN