Phân tích bài thơ Việt Bắc (Nguyễn Văn Hạnh)

Quoc Tran Anh Le

Chú ý tính khẳng định trong ý kiến của tác giả.

Tính khẳng định trong ý kiến của tác giả thể hiện qua các câu văn:

- “ Đoạn thơ viết về Bác ở gần cuối bài là một trong những đoạn hay nhất của bài thơ”

- “Hình ảnh, phong độ của Bác ở đây rất mực giản dị, ung dung, thanh thoát”

- “Nghệ thuật đặc tả hình ảnh Bác trong đoạn thơ không chỉ thể hiện chân thực…mà còn rất phù hợp với tâm hồn và phong độ của Bác…”

Bình luận (0)