Tây Tiến (Quang Dũng)

Quoc Tran Anh Le

Chú ý hình ảnh thiên nhiên và tâm trạng con người.

- Hình ảnh thiên nhiên: “chiều sương ấy”, “hồn lau”, “hoa đong đưa”

+ Không gian mênh mông, ảo mộng

+ Phép đảo ngữ “Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa” thể hiện sự vắng vẻ, có chút nét đượm buồn

- Tâm trạng của con người: “có thấy”, “có nhớ”

+ Điệp ngữ: "Có thấy-có nhớ" thể hiện nỗi lưu luyến, nhớ nhung da diết

+ "Dáng người trên độc mộc": Dáng vẻ uyển chuyển, thướt tha với sự làm duyên của cánh hoa đong đưa theo dòng nước lũ.

Bình luận (0)