Làm quen với phép trừ, dấu trừ

Minh Le

Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Cihce
Hôm kia lúc 13:33

Bình luận (0)
Team LCPT
Hôm kia lúc 13:34

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le