Luyện tập

Minh Le

Chọn kết quả đúng với phép tính:

T . Anhh
19 tháng 3 lúc 19:16

loading...

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
19 tháng 3 lúc 19:18

6-4=2

6-2=4

6-3=3

5-1=4

5-2=3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Minh Le