Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Minh Le

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Ng KimAnhh
Hôm kia lúc 20:46

loading...

Bình luận (0)
Komuro Tairoku
Hôm kia lúc 20:44

5-1=4
4-2=2
9-4=5
6-5=1
8-5=3
6-6=0
10-4=6
9-0=9

Bình luận (0)
Nhung Cầm
15 giờ trước (23:16)

5 - 1=4

4 - 2=2

9 - 4=5

6 - 5=1

8 - 5=3

6 - 6=0

10 - 4=6

9 - 0=9

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết