§2. Tập hợp

samthithuha

Cho các tập hợp A={x÷ + 5   9} và B={x÷  + 5  3}. Hãy xác định các tập hợp AÈB, AÇB, A\B và B\A .

Em ghi lại đề nhé, đề lỗi rồi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Nhung
Xem chi tiết
Tạ Tương Thái Tài
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
KHANG ĐỨC
Xem chi tiết
Nguyễn Sáng
Xem chi tiết
ĐOÀN THỊ CẨM TÚ
Xem chi tiết
Hận Hâh
Xem chi tiết
Phong Trần
Xem chi tiết
Khoa Anh
Xem chi tiết