CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Max Tẽn

Cho 27gam kim loại nhôm Al tác dụng với dung dịch axit sunfuric H2 SO4 thu được171gam muối nhôm sunfat Al2 (SO4) và 3 gam khi hidro H2

a) Lập phương trình hóa học

Cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử nhôm lần lượt với số phân tử của ba chất trong phản ứng

b) Tính khối lượng của axit sunfuric H2 SO4

Đào Thị Hằng
21 tháng 12 2016 lúc 19:03

a) PTHH là: 2Al + H2SO4 → Al2(SO4) + H2.

Tỉ lệ giữa số nguyên tử Al lần lượt với số phân tử của ba chất trong phản ứng đều là 2:1

b) nAl =27/27 = 1 (mol)

theo PTHH ta có: số mol của H2SO4 = 1/2 * nAl = 1/2*1 =0.5 (mol)

khối lượng của H2SO4 là: 0.5 * (1*2+32+16*4) =49 (g).

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Trần Nhựt Nam
Xem chi tiết
Kim Patten
Xem chi tiết
Dinh Hien
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Linh
Xem chi tiết
tien do duy
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Xem chi tiết
tien do duy
Xem chi tiết
Mạnh Duy
Xem chi tiết