Chương VII. Quả và hạt

phạm thị mười

cho 10 ví dụ về quả khô nẻ và khô không nẻ 

10 ví dụ về quả mọng và quả hạch 

 

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 14 tháng 1 lúc 10:36
Qủa mọngQủa hạchQủa khô nẻQua khô không nẻ
chanh, đu đủ, hồng, cam, bưởi, dưa hấu, cà chua, chuối, bòng, ...Táo, mơ, xoài, nhót, nhãn, mận, đào, ô lưu, bơ ....bông, cải, đậu Hà Lan, điệp, nổ, thầu dầu, các loại đỗ (đỗ đen, đỗ đỏ, đỗ trắng, đỗ xanh,...), quả cải,...Qủa lúa, quả mùi, quả thìa là , quả chò , me , lạc, ....
Bình luận (0)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 14 tháng 1 lúc 10:33

Quả khô nẻ: quả cải, quả bông, quả đậu, quả bông, quả đậu Hà Lan,...

Quả khô không nẻ: quả me, quả lạc, quả chò, quả ớt, quả bồ kết,...

Quả mọng: quả cà chua, quả đu đủ, quả chanh, quả bưởi, quả chuối,...

Quả hạch: quả mơ, quả táo, quả bơ, quả mận,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Nguyễn Thiên Kim

Hãy khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D để chọn đáp án đúng. Câu 1. Hạt gồm những bộ phận nào ? A. Vỏ, phôi, chất dinh dƣỡng dự trữ. B. Vỏ, là mầm, chồi mầm. C. Vỏ, phôi nhũ, chồi mầm. D. Vỏ, thân mầm, rễ mầm. Câu 2. Chất dinh dƣỡng dự trự của hạt đƣợc dự trữ ở đâu? A. Thân mầm hoặc rễ mầm. B. Phôi nhũ hoặc chồi mầm. C. Lá mầm hoặc rễ mầm. D. Lá mầm hoặc phôi nhũ. Câu 3. Chất dinh dƣỡng dự trữ của hạt đậu xanh đƣợc dự trữ ở bộ phận nào của hạt? A. Lá mầm. B. Phôi nhũ. C. Chồi mầm. D. Rễ mầm. Câu 4. Ở hạt ngô, bộ phận nào chiếm phần lớn trọng lƣợng? A. Rễ mầm. B. Lá mầm. C. Phôi nhũ. D. Chồi mầm. Câu 5. Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia quả thành hai nhóm chính đó là: A. quả khô và quả mọng. B. quả khô và quả thịt. C. quả thịt và quả khô nẻ. D. quả khô nẻ và quả hạch. Câu 6. Trong các nhóm quả sau đây nhóm nào gồm toàn quả khô? A. Quả cà chua, quả thìa là, quả chanh. B. Củ lạc, quả dừa, quả đu đủ. C. Quả đậu đen, quả đậu xanh, quả cải. D. Quả chuối, quả nho, quả đậu đen. Câu 7. Trong các nhóm quả sau đây nhóm nào gồm toàn quả thịt ? A. Quả đỗ đen, quả chuối, quả bầu B. Quả mơ, quả xoài, quả đu đủ. C. Quả chò, quả cam, quả vú sữa. D. Quả cải, quả bông, quả cà chua. Câu 8. Quả nào dƣới đây là quả khô không nẻ? A. Quả bông. B. Quả Đậu đen. C. Quả chò. D. Quả bằng lăng. Câu 9. Dựa vào số hạt nhãn hãy cho biết số noãn có trong mỗi hoa? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 10. Trong các loài hoa dƣới đây, loài hoa nào chứa nhiều noãn nhất? A. Hoa mận. B. Hoa chôm chôm. C. Hoa táo ta. D. Hoa ổi. II. BÀI TẬP TỰ LUẬN Câu 11. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phƣơng của em. Câu 2. Phân biệt hiện tƣợng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Sự thụ phấn và sự thụ tinh có liên quan với nhau nhƣ thế nào ? -

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN