Luyện tập tổng hợp

Tùng Hà

Chia động từ thì hiện tại hoàn thành thể phủ định

1. School(not/start).......yet

2we(not/plan)............our holiday yet

Cái Ngọc Thùy Phương
29 tháng 3 2020 lúc 10:09

1.School(not/start) hasn't started .......yet

2.we(not/plan) haven't planted.......our holiday yet

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nhím Tóc Bím
29 tháng 3 2020 lúc 10:12

1.School has not started yet

2.We have not planned our holiday yet

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Huy Hoàng Sơn
29 tháng 3 2020 lúc 15:44

1.School has not started yet

2.We have not planned our holiday yet

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Sakura Linh
Xem chi tiết
Lê Ngọc Quyên
Xem chi tiết
Pikachu
Xem chi tiết
oOo_Superman_oOo
Xem chi tiết
oOo_Superman_oOo
Xem chi tiết
suni Hạ Linh
Xem chi tiết
Shadow gaming tv
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Phương Thảo Đỗ
Xem chi tiết