Chương trình đơn giản

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Câu nào sau đây đúng khi nói về Bảng 

a. Là đối tượng có thể lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện

b. LÀ đối tượng chỉ có thể tạo bằng 1 cách duy nhất

c. LÀ đối tượng không thể thay đổi được dau khi thiết kế

d.  Là đối tượng duy nhất trong Access có thể kết xuất thông tin từ nhiều bảng


Các câu hỏi tương tự
Thái Bảo
Xem chi tiết
Nam Phạm An
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
quangduy
Xem chi tiết
Trương Hồng Hạnh
Xem chi tiết
quangduy
Xem chi tiết
Minhh Minhh
Xem chi tiết
quangduy
Xem chi tiết