Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Nguyễn Văn Toàn

Câu 1. Tháp tam giác là hình tam giác đều lớn cấu thành từ nhiều tam giác với nhiều tầng. Hỏi tháp tam giác với độ cao là 4 tầng có bao nhiêu hình tam giác

 

 

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 23:47

Ta có số lượng tam giác trên mỗi tầng tăng lên theo quy luật số hình tam giác bằng bình phương của số tầng:
Tầng 1: 1^2 = 1 tam giác
Tầng 2: 2^2 = 4 tam giác
Tầng 3: 3^2 = 9 tam giác
Tầng 4: 4^2 = 16 tam giác

Vậy tổng số tam giác cho một tháp 4 tầng sẽ là tổng của các số trên:

1 + 4 + 9 + 16 = 30 tam giác

Như vậy, một tháp tam giác với độ cao là 4 tầng sẽ có tổng cộng 30 hình tam giác.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
cao anh tuấn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Thanh Ngân Vũ
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
nguyễn tiến bảo
Xem chi tiết
Phạm Anh Thư
Xem chi tiết