Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Dũng Sadzboi
Câu 1: Em hãy trình bày ngắn gọn tiểu sử C.Mác và Ph.Ăng-ghen Câu 2: Từ cuộc đời hoạt động của 2 nhân vật này em rút ra điều gì                   
Dũng Sadzboi
25 tháng 9 lúc 23:05

Mọi người giúp mình với mai mình phải nộp bài r

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
My Lai
Xem chi tiết
Oanh Kim
Xem chi tiết
Trần Thị Minh Duyên
Xem chi tiết
CHI MAI THI KIM
Xem chi tiết
CHI MAI THI KIM
Xem chi tiết
CHI MAI THI KIM
Xem chi tiết
CHI MAI THI KIM
Xem chi tiết
CHI MAI THI KIM
Xem chi tiết
Ánh Bae
Xem chi tiết
Trương Võ Thanh Ngân
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)