Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Minh Le

Các phép tính có kết quả là 2:

animepham
19 tháng 3 lúc 19:12

loading...

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
19 tháng 3 lúc 19:13

4-2

3-1

6-4

5-3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết