Bài 6 - Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị

datcoder

Các bạn trong tranh đã thể hiện sự lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị như thế nào?

Người Già
31 tháng 1 lúc 23:16

1) Bạn đã nghe lời bà dậy đi học thay vì cố gắng ngủ nướng.
2) Bạn nhỏ đã đánh răng kĩ theo lời của chị.
3) Bạn nhỏ đang ăn nhanh để kịp giờ đi học.
4) Bạn nhỏ khoanh tay tạm biệt ông bà để đi học.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết