Bài 24 - Phòng, tránh tai nạn giao thông

datcoder

Các bạn nhỏ trong tranh đã có hành động gì để phòng, tránh tai nạn giao thông?

Người Già
3 tháng 2 lúc 15:23

1) Chấp hành tín hiệu giao thông
2) Qua đường ở vạch đường cho người qua đường
3) Đá bóng đúng nơi
4) Đi bộ sát lề đường

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết