Bài 9 - Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ

datcoder

- Các bạn nhỏ dưới đây đã làm gì để thể hiện sự chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ?

Vì sao cần chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ?

Người Già
31 tháng 1 lúc 23:38

1) Gắp đồ ăn cho em
2) Giúp em học bài
3) Xếp đồ chơi cho em
4) Đeo khăn cho em
5) Cho em kẹo


Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết