Bài 8 - Quan tâm, chăm sóc cha mẹ

datcoder

Các bạn dưới đây đã làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cha mẹ? Vì sao cần quan tâm, chăm sóc cha mẹ?

Người Già
31 tháng 1 lúc 23:34

1) Bạn nhỏ tặng mẹ hoa
2) Bạn nhỏ thơm bố
3) 2 bạn phụ mẹ nấu cơm
4) Bạn phụ bố lau nhà
5) Bạn phụ mẹ rửa chén dĩa
Chúng ta cần quan tâm, chăm sóc cha mẹ vì cha mẹ chính là người đã sinh ra chúng ta, lo lắng mọi thứ trong cuộc sống và dạy dỗ chúng ta nên người.


Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết