Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Nguyen Hai Anh

Các bạn cho mình hỏi cây nho và cây khoai tây là 1 lá mầm hay 2 lá mầm?

ai vậy?
20 tháng 4 2021 lúc 4:43

cây nho 2 lá mầm và cây khoai tây 1 lá mầm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thị my
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Khánh Kpă
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Mirina Lacy
Xem chi tiết
Trương Quang Nghĩa
Xem chi tiết
quỳnhnhuu
Xem chi tiết
Trương Hoàng Oanh
Xem chi tiết
Tinas
Xem chi tiết