Bài 5: Thằn lằn xanh và tắc kè

Nguyễn Quốc Đạt

Các bạn cảm thấy thế nào khi quay lại cuộc sống trước đây của mình?

a. Thằn lằn xanh và tắc kè vui vẻ trở lại cuộc sống của mình.

b. Thằn lằn xanh không thích nghi được với cuộc sống của tắc kè.

c. Tắc kè không chịu được khi sống cuộc sống của thằn lằn xanh.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:06

Đáp án a

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết