Bài 4: Nguyên tử

Nguyễn Thùy Linh

Bài 1:Một hợp chất có phân tử gồm một nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử Oxi và nặng gấp 5 lần nguyên tử Oxi.

a)Hãy tính nguyên tử khối,cho biết tên,kí hiệu hóa học của X.

b)Tính % khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất

Trần Hữu Tuyển
21 tháng 9 2017 lúc 21:17

Gọi CTHH của HC là XO3

PTK của HC là:16.5=80

PTK của X là:80-16.3=32

Vậy X là lưu huỳnh,KHHH là S

%mS trong HC=\(\dfrac{32}{80}.100\%=40\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Na LT_
Xem chi tiết
Nè Nấm
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Mai
Xem chi tiết
nguyễn thu huyền
Xem chi tiết
Thiên Ngân
Xem chi tiết
Kim Ngân Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Công Lợi
Xem chi tiết
Thơm Thăng
Xem chi tiết
Minh Anh Nguyen
Xem chi tiết