Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Linh Bui

Bài 1: Một khung dây dẫn có diện tích tích 2dm2 đặt tỏng đặt trong từ trường có cảm ứng từ 0,5 -> 0 tesla. Biết từ trường vuông góc với mặt phẳng khung dây. Xác định xuất hiện động cảm ứng.

Bài 2: Khi chiếu ánh sáng từ thủy tinh có chiết suất 1,5. Với góc tới 30o. Tính góc khúc xạ và đác định điều kiện để có phản xạ toàn cầu.

(mình đag cần gấp!!!)


Các câu hỏi tương tự
Linh Bui
Xem chi tiết
Linh Bui
Xem chi tiết
Linh Bui
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Quang Phú
Xem chi tiết
Bế Thị Xuyến
Xem chi tiết
Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Thanh
Xem chi tiết
Trường Trần Nhật
Xem chi tiết